Personverneklæring for Active Pharma AS

Active Pharma AS tilbyr abonnement på kosttilskudd. Her beskriver vi hvordan vi behandler personopplysninger og hvilke personopplysninger det gjelder. Vi beskriver også dine rettigheter etter norsk lov.

Active Pharma AS  skal behandle dine personopplysninger for lovlige formål, og sikre dine personopplysninger på tilfredsstillende måte.

Se også Active Pharmas generelle abonnementsvilkår på https://www.activecollagen.no/vilkaar.

Vi behandler følgende personopplysninger om våre kunder:

 • Navn, adresse, mobilnummer og epostadresse brukes når du bestiller abonnement hos Active Pharma AS. Denne informasjonen brukes også ved fakturering av abonnementene, og når du kontakter Active Pharma AS for å få kundeservice. Denne informasjonen lagres mens du er kunde hos oss.

Vi behandler følgende personopplysninger om besøkende på våre nettsider:

 • Informasjon hentet fra informasjonskapsler («cookies») på våre nettsider, herunder IP-adresse, hvilke sider som besøkes, hvilken side du kom fra, hvor lenge besøket varer, hvilken side du kom fra, innstillingsvalg og annen informasjon om bruken din av våre nettsider.

Personopplysningene blir behandlet for følgende formål og etter lovlige grunnlag:

 • For å oppfylle eller inngå avtale om levering av abonnement. Dette inkluderer behandling av kundeopplysninger med administrasjon av kundeforhold, fakturering og betalingsoppfølging, supporttjenester og kundeservice.
 • For å oppfylle lovpålagte plikter og å etterleve eventuelle pålegg fra offentlige myndigheter. Dette inkluderer lagring av regnskapspliktig materiale som for eksempel fakturaer og betalingsinformasjon etter regnskaps- og bokføringslovgivningen, samt identitetskontroll.
 • For å utføre markedsføring av våre tjenester. Dette inkluderer bruk av kundeopplysninger til å sende nyhetsbrev eller annen form for direkte markedsføring, markedsanalyser og kundetilfredshetsundersøkelser, samt bruk av informasjon innhentet fra informasjonskapsler på våre nettsider til å plassere annonser på andre nettsteder og lese trafikk og informasjon fra våre ulike annonsenettverk.
 • For å følge vår interesse i å forbedre våre nettsider. Inkludert bruk av anonymisert informasjon fra informasjonskapsler («cookies») på våre nettsider til å lage statistikk og analysere bruken av sidene for å forbedre brukeropplevelsen.
 • For å forhindre misbruk av våre tjenester og iverksette sikkerhetstiltak.

Utlevering av personopplysninger til tredjepart:

Personopplysninger som Active Pharma AS er behandlingsansvarlig for deles ikke med tredjeparter, med unntak av:

 • Underleverandører som Active Pharma AS har inngått databehandleravtale med
  • Viskan AS
  • Alektum

Dine rettigheter:

Du har rett til å be oss om innsyn i de personopplysninger vi har registrert på deg og som Active Pharma AS er behandlingsansvarlig for. Dersom personopplysningene vi behandler er ukorrekte eller ufullstendige vil vi rette disse så raskt som mulig. Dersom du motsetter deg hele eller deler av vår behandling av dine personopplysninger eller behandlingen ikke har et lovlig grunnlag, kan du be om begrensning eller stansing av behandlingen av dine personopplysninger. Du kan også be om sletting av personopplysningene, så langt som dette er tillatt etter lov, og utlevering av dine personopplysninger til en annen virksomhet (dataportabilitet).

Din rett til å klage til Datatilsynet:

Dersom du mener at Active Collagen AS behandler dine personopplysninger i strid med gjeldende lovgivning, kan du sende inn en klage til Datatilsynet: 

Datatilsynet

E-post: postkasse@datatilsynet.no
Telefon: 22 39 69 00
Postadresse: Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo