Kjøpsbetingelser For Active Pharma AS og produktet Active Collagen


Abonnements
vilkår:
Ved å tegne et abonnement hos Active Pharma AS vil du motta forsendelser i henhold til bestillingen, normalt hver 2. eller 3. måned. Antall pakker og frekvens kan avtales individuelt med kundeservice.

Det er ingen bindingstid eller kjøpsforpliktelser og du kan utsette eller stanse ytterlig forsendelser.

Kun én bestilling pr person.

Motta varene før du betaler – varene sendes hjem til deg sammen med en faktura, det er 14 dagers full angrerett på første forsendelse.

Se også utfyllende informasjon om kjøpsvilkårene lenger ned på siden.

Generelt
Disse betingelsene gjelder for avtale om levering av produkter og tjenester, også omtalt som varer eller varen, til sluttkunder i Norge.

Selger:
Active Pharma AS
1555 Son
Telefon:  + 47 929 87 804
E-post: hei@activepharma.no
Foretaksnummer: 922 581 150
Også omtalt som Active Pharma, vi eller oss.

Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen uavhengig av salgskanal, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din”, ”ditt” eller ”kunden”.

Man må være 18 år for å inngå avtaler om kjøp med Active Pharma AS

Faste leveranser – abonnement
Når man inngår avtale om faste leveranser eller abonnement hos Active Pharma AS vil man motta leveranser i henhold til avtalt frekvens. Det er ingen bindingstid eller kjøpsforpliktelser og man kan når som helst stoppe neste leveranse ved å ta kontakt med kundeservice.

Endringer av produkter, leveringsform og leveringsfrekvens kan forekomme. Varsel om endringer sendes i god tid før endringene trer i kraft.

Active Pharma AS står fritt til å nekte leveranser så fremt dette er på et saklig grunnlag, slik som svindelforsøk, kredittverdighet eller lignende

Leveranse
Forsendelsene blir sendt med Bring rett til din postkasse, normal leveringstid er 8-10 dager. Deretter mottar du nye forsendelser i tråd med avtalt leveringsfrekvens. Du mottar en skriftlig faktura som fungerer som ordrebekreftelse og som vedlegges alle forsendelser. Ved spesielle tilbud, større eller flere bestillinger kan det forekomme at bestillingen må hentes på postkontoret grunnet størrelse og vekt.

Betaling
Få varene hjem før du betaler! Fakturaen sendes sammen med din forsendelse, og du har 21 dagers betalingsfrist fra fakturadato, så fremt ikke annet er avtalt. Ved manglende betaling påløper de til enhver tid fastsatte renter i henhold til forsinkelsesrenteloven, samt evt. inndrivelseskostnader. Vi har salgspant i de leverte produkter inntil betaling inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

Priser
Våre priser er oppgitt i norske kroner og inkluderer merverdiavgift. Prisen på produktet kan variere avhengig av salgskanal, distribusjon og spesielle tilbud. Prisene gjelder inntil de endres. Varsel om prisendringer sendes i god tid før endringene trer i kraft. Dette innebærer at ved endringer i pris vil du bli varslet om dette minst to måneder før prisendringen trer i kraft. Introduksjonstilbudene kan ikke utnyttes illojalt gjennom frekvent og repeterende tilbudsbestilling /oppsigelse da de primært er rettet mot nye kunder.

Angre – og returrett
Du er beskyttet av angrerettloven og har 14 dagers ubetinget angrerett fra den dagen du mottar varen på din første forsendelse. Angreretten innebærer at du har rett til å angre kjøpet for uåpnet produkt og returnere varen. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må altså produktet returneres til oss i samme mengde og stand som du mottok det. Dersom varens verdi er redusert mer enn nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, må du dekke dette verditapet. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet som fulgte med på førstegangsbestillingen.

Reklamasjon
Det gis full reklamasjonsrett etter gjeldende lover for alle mangler ved varen. Reklamasjonsretten er begrenset til varens holdbarhetsdato som angitt på emballasjen forutsatt at riktig lagring er fulgt og maksimalt to måneder fra forholdet det reklameres på ble oppdaget. Under enhver omstendighet plikter kjøper å reklamere innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Ved reklamasjon, feil og mangler får du dekket eventuelle fraktkostnader. Hvis du vil benytte deg av reklamasjonsretten eller har spørsmål om reklamasjon, må du kontakte Kundeservice.

Klager
Hvis du ønsker å klage på ditt kjøp, ta kontakt med kundeservice. Hvis vi mislykkes i å finne en løsning, kan du sende en klage til Forbrukertilsynet, Skippergata 8-10, 0152 Oslo, eller gå inn på forbrukerradet.no og bruk deres elektroniske klageskjema. Du kan også bruke EU-kommisjonens online klageportal selv om denne fortrinnsvis vil være relevant dersom du er en forbruker bosatt utenfor Norge. Du finner klageportalen her

Personopplysninger 
Vi behandler alle personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Som databehandlingsansvarlig lagrer og bruker vi disse opplysningene for at vi skal ivareta og administrere kundeforholdet, herunder informere om produkter, tjenester og andre ytelser fra Active Pharma AS og nære samarbeidspartnere.

Kunden samtykker i at Active Pharma AS kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor deg herunder brev, telefon, e-post og SMS for å informere om eller markedsføre vårt produkttilbud. Kunden samtykker i at nære samarbeidspartnere av Active Pharma AS kan benytte brev og telefon for å markedsføre sine produkttilbud. Samtykket er frivillig, og er gyldig inntil det trekkes tilbake. Dersom du ønsker å trekke tilbake samtykket, helt eller delvis, kontakt Kundeservice.
Active Pharma AS er underlagt taushetsplikt om personopplysninger. Utlevering av opplysninger til utenforstående utover ovennevnte parter kan ikke skje uten ditt samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav og/eller regnskapsbehandling. Registrering av reservasjoner rettes til Kundeservice. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg, og kan kreve å få disse rettet, jf. personopplysningsloven §§ 18, 27 og 28.

Active Pharma AS benytter personprofiler. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som ligger til grunn for profilen og hvor opplysningene er hentet fra jf. personopplysningsloven § 21.
For mer informasjon om behandling av personopplysninger kontakt Kundeservice som vil hjelpe deg. Behandlingsansvarlig er selskapets daglig leder.

Kundeservice
Telefon 987 01 405 – hverdager kl. 08.30-16.30.

e-post til hei@activepharma.no

Kundeservice kan være behjelpelige med informasjon om produktene våre, skreddersy en passende forsendelse og intervall for deg eller svare på spørsmål.
Husk å ta kontakt med kundeservice ved retur av varer.

Lovvalg og verneting
Avtalen er underlagt norsk rett. Tvist mellom partene skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten henvises til de ordinære domstoler.

Forbehold og ansvarsbegrensninger
Active Pharma AS tar forbehold om driftsstans, uriktige priser eller leveringsproblemer som skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Vi tar videre forbehold om trykkfeil, prisfeil, merverdi- og øvrige avgiftsendringer. Alle tilbud gjelder «så langt lagret rekker».

Endring av vilkårene
Vilkårene er gjenstand for endringer ved særlige behov og/eller offentlige endringer eller pålegg som påvirker disse vilkårene. Ved endring av vilkårene vil du bli varslet om dette. Slikt varsel gis inntil 2 måneder før endringene trer i kraft. Dersom du, basert på de endrede vilkårene, ønsker å si opp avtalen står du fritt til å gjøre dette. Dersom avtalen mellom partene ikke sies opp, innebærer det i så fall at du aksepterer de oppdaterte avtalevilkårene. Nye vilkår vil bli kunngjort på vår nettside i kombinasjon med utsendelse av de nye vilkårene.

Versjon av 14. Mai 2019
Avtalevilkårene er oppdatert og vil få virkning for alle inngåtte og nye avtaler